ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΙΟτοπος – Η Φύση στην Αυλή μας

2

Δάση

16

Επανένταξη στη φύση

10

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

2

Τσίρκο χωρίς ζώα

6

Επιστημονική έρευνα

1

Αναπαραγωγή Ελληνικού Ποιμενικού

25

Αιχμάλωτα Ζώα

6

Life Against Poison

1

Υποστήριξη Καινοτομίας για το Περιβάλλον

4

Παρεμβάσεις σε Τεχνικά Έργα

1

Ομάδα Επέμβασης & Κτηνιατρικό Κέντρο

1

Προστασία της χλωρίδας

3