ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΙΟτοπος – Η Φύση στην Αυλή μας

3

Δάση

18

Επανένταξη στη φύση

13

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

2

Τσίρκο χωρίς ζώα

9

Επιστημονική έρευνα

1

Αναπαραγωγή Ελληνικού Ποιμενικού

29

Αιχμάλωτα Ζώα

7

Life Against Poison

2

Παρεμβάσεις σε Τεχνικά Έργα

1

Ομάδα Επέμβασης & Κτηνιατρικό Κέντρο

2

Προστασία της χλωρίδας

7