ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΙΟτοπος – Η Φύση στην Αυλή μας

2

Δάση

15

Επανένταξη στη φύση

9

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

2

Τσίρκο χωρίς ζώα

6

Επιστημονική έρευνα

1

Αναπαραγωγή Ελληνικού Ποιμενικού

24

Αιχμάλωτα Ζώα

5

Life Against Poison

1

Υποστήριξη Καινοτομίας για το Περιβάλλον

4

Παρεμβάσεις σε Τεχνικά Έργα

1

Ομάδα Επέμβασης & Κτηνιατρικό Κέντρο

1

Προστασία της χλωρίδας

3