ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΙΟτοπος – Η Φύση στην Αυλή μας

3

Δάση

17

Επανένταξη στη φύση

11

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

2

Τσίρκο χωρίς ζώα

7

Επιστημονική έρευνα

1

Αναπαραγωγή Ελληνικού Ποιμενικού

28

Αιχμάλωτα Ζώα

7

Life Against Poison

2

Υποστήριξη Καινοτομίας για το Περιβάλλον

5

Παρεμβάσεις σε Τεχνικά Έργα

1

Ομάδα Επέμβασης & Κτηνιατρικό Κέντρο

2

Προστασία της χλωρίδας

6