GR EN
Πίσω
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
45

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το 1995 ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υλοποιεί με επιτυχία, και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο 100.000 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων εκπαιδεύονται από την εξειδικευμένη παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που υλοποιεί τα προγράμματα σε νομούς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλους κοντινούς νομούς. Εκτός από τις σχολικές αίθουσες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται και στις εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ αλλά και στη... φύση! 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Μέσα από αυτά οι μαθητές/τριες ενημερώνονται για τις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την προστασία της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής.

Αρκούδα ορεινή
Η «Αρκούδα ορεινή» είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ! Πρόκειται για το αποτέλεσμα της αγάπης των παιδιών και όλων μας για την καφέ αρκούδα. Σκοπός του είναι να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά την καφέ αρκούδα και τις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για το είδος μέσα από τον ψυχαγωγικό τρόπο ενός animated τραγουδιού.
Οι Αγρι-Άνθρωποι

Ένα αλλιώτικο ξεχωριστό παιχνίδι ερωτήσεων όπου όλοι κερδίζουν γνώση και ευαισθησία για το περιβάλλον και την άγρια ζωή της χώρας μας που υποβαθμίζεται και απειλείται σχεδίασε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για τους μαθητές. 

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ «Οι Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του μέλλοντος» σχεδιάστηκε από την παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και την αειφορική διαχείρισή τους. Απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Ε΄, ΣΤ΄), του Γυμνασίου και του Λυκείου. Έχει τη μορφή διαδραστικής παρουσίασης και στην σχολική τάξη υλοποιείται ως τηλεπαιχνίδι. Όλοι οι μαθητές/τριες συμμετέχουν και έχουν ενεργό ρόλο, ενώ η γνώση παρουσιάζεται με παιγνιώδη και ψυχαγωγικό τρόπο. Πέραν των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αναφέρονται -και αφορούν στην ηπειρωτική Ελλάδα-, τα παιδιά παίζουν με ερωτήσεις Οικολογίας, Γεωγραφίας και Πολιτισμού που είναι κατανεμημένες σε κάθε διοικητική περιφέρεια. Το παιχνίδι συμπληρώνεται και με εικαστικά βίντεο που οπτικοποιούν με πρωτότυπο και καλλιτεχνικό τρόπο τις πληροφορίες. Βασικός στόχος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και η προβολή της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.


Όσοι συμμετέχουν γίνονται…  Αγρι-Άνθρωποι
Η χρήση του τίτλου του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι συμβολική. Στο λογότυπο εμφανίζονται παιδιά εφηβικής ηλικίας. Όσοι νέοι παρακολουθούν το πρόγραμμα μπαίνουν στη διαδικασία να ταυτιστούν με τους ήρωες και να γίνουν Αγρι-άνθρωποι. Είναι παιδιά της σύγχρονης εποχής που αναθεωρούν τη σχέση τους με τη φύση και την άγρια ζωή.   Ο σχεδιασμός του προγράμματος υλοποιήθηκε από μια μεγάλη διαθεματική επιστημονική ομάδα (βιολόγοι, δασολόγοι, φιλόλογοι-παιδαγωγοί, γεωλόγος, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι, κτηνίατρος). 
Το cd περιλαμβάνει την παρουσίαση, η οποία είναι σε μορφή παιχνιδιού και τον οδηγό δασκάλου. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες-αγέλες και αρχίζουν το παιχνίδι. Η ηπειρωτική Ελλάδα είναι χωρισμένη σε διοικητικές περιφέρειες και η κάθε περιφέρεια περιλαμβάνει κλειστές ερωτήσεις τύπου multiple choice. Υπάρχουν επίσης εισαγωγικά εικαστικά βίντεο που κάνουν το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό. Στο τέλος του παιχνιδιού τα παιδιά έχουν αποκομίσει πολλές εμπειρίες περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου.  
Ο δικός μου Γράμμος, Η δική μου Ροδόπη - Χάρτες του τόπου μου


Απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Πρόκειται για ολοκληρωμένα προγράμματα που προσεγγίζουν τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά δύο ορεινών περιοχών. Ο κύριος στόχος είναι να προτρέψουν τους μαθητές –σε στενή συνεργασία με ενήλικες της περιοχής– να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν την ποικιλότητα και τη σημασία του κοντινού τους περιβάλλοντος (ανθρωπογενές και φυσικό) και αποτολμώντας ευφάνταστους συνδυασμούς, να αποτυπώσουν τα στοιχεία που θα επιλέξουν σ΄ έναν ιδιόμορφο, πρωτότυπο χάρτη.

Με τη δραστηριότητα της κατασκευής πρωτότυπων χαρτών, το ενδιαφέρον των μαθητών εστιάζεται όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, στην αρχιτεκτονική, στην τέχνη, στην ιστορία της τοπικής κοινωνίας, στους μύθους ή στη λογοτεχνία, αλλά κυρίως στην πολύπλευρη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το άμεσο περιβάλλον του. Στα προγράμματα περιλαμβάνονται: δραστηριότητες για τα παιδιά εντός και εκτός σχολικής τάξης, οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, οδηγοί αναγνώρισης ζώων και φυτών και πολλές στοχευμένες πληροφορίες για τις περιοχές, διαμορφωμένες έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν από τους μαθητές.

Οι Χαρτογράφοι του Βέρνου και του Βαρνούντα

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου και συνδέεται με την προσπάθεια του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ να ενημερώσει τους μαθητές για ορεινές περιοχές με σημαντική ή και σπάνια χλωρίδα και πανίδα και να τους ευαισθητοποιήσει για την προστασία και τη συνετή διαχείρισή τους. Το πρόγραμμα είναι με τέτοιον τρόπο σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί τόσο από τον μαθητικό πληθυσμό που ζει στην περιοχή που ορίζεται από τις οροσειρές του Βέρνου και του Βαρνούντα όσο και από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας. Βασικός στόχος είναι να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών προκειμένου να μελετήσουν σε βάθος την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, το φυσικό περιβάλλον και την καθημερινή ζωή του τόπου αυτού κατασκευάζοντας πρωτότυπους χάρτες για τις ενότητες αυτές όπως έναν κήπο στην αυλή του σχολείου, ένα χάρτη που τρώγεται ή σπίτια από πηλό και ζυμάρι!

Περιλαμβάνει α) 8 projects που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, το φυσικό περιβάλλον, τους τύπους οικοτόπων και τις παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής, β) 5 εκπαιδευτικά βίντεο-οδηγοί που προέκυψαν από την πιλοτική φάση, γ) έντυπο με 3 διαδρομές της περιοχής, δ) γεωφυσικό χάρτη της περιοχής και δ) οδηγό δασκάλου.

Τα προγράμματα διατίθενται δωρεάν από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 23860 41500.

Δάσος, το σπίτι της αρκούδας

Οι μαθητές που επισκέπτονται το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται σε φυσικό χώρο, το δάσος του Νυμφαίου που αποτελεί τυπικό βιότοπο αρκούδας, και έχει ως στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά με βιωματικό τρόπο τη σημασία της διατήρησης της καφέ αρκούδας και τη σύνδεση της ύπαρξής της με την καλή λειτουργία του δάσους.

Έχει διάρκεια 3 ώρες, είναι βιωματικό με άμεση επαφή των παιδιών με τη φύση και περιλαμβάνει ατομικές δραστηριότητες αλλά και ομαδικά παιχνίδια.

Υλοποιείται σε σχολικές τάξεις, περιβαλλοντικές ομάδες, αλλά και σε μεμονωμένους επισκέπτες.

Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το Περιβαλλοντικό Κέντρο στο τηλέφωνο 23860 31555.

ΔιάβασεΠίσω

ΤΑ ΑΡΚΤΟΥΡΑΚΙΑ

Ένας μαγικός χώρος στη Νίκειο Σχολή του Νυμφαίου σχεδιασμένος για παιδιά ηλικίας από 4-12 ετών. Οι μικροί επισκέπτες καλούνται να μυηθούν στα μυστικά της άγριας ζωής και να γίνουν ΑΡΚΤΟΥΡΑΚΙΑ. Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνουν διασκεδαστικούς οδηγούς αναγνώρισης του δάσους, να ανακαλύπτουν τα άγρια ζώα και δέντρα μέσα από τα ίχνη τους και να παρατηρούν το δάσος το χειμώνα με κιάλια. Η επιβράβευσή τους γι’ αυτό θα είναι η δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών.

Παιδαγωγικές προδιαγραφές:

  1. Η απασχόληση των παιδιών μέσα στο εργαστήριο είναι εξατομικευμένη καθώς υπάρχει μια μεγάλη ειδικά εκπαιδευμένη παιδαγωγική ομάδα εμψυχωτών.
  2. Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την κάθε ηλικιακή ομάδα.
  3. Το πρόγραμμα διαρκεί 50 λεπτά.
  4. Μέσα σε αυτά τα 50 λεπτά το παιδί έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες: 1) παρατήρηση δάσους, 2) μελέτη της τροφικής αλυσίδας των άγριων ζώων, 3) ιχνηλασία και αναγνώριση δασικών ειδών, 4) δραματοποιημένες αναγνώσεις παραμυθιών, 5) πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κατασκευές με θέμα την άγρια ζωή των ελληνικών δασών.
  5. Στόχος: Να γίνουν ΑΡΚΤΟΥΡΑΚΙΑ όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά που σημαίνει να κάνουν την άγρια ζωή κομμάτι της ζωής τους, να την αγαπούν και να την προστατεύουν. (αυτό το βάζουμε πάντα πρώτο εμείς οι παιδαγωγοί).
  6. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε σχολικές τάξεις, ομάδες παιδιών, αλλά και σε μεμονωμένους επισκέπτες

Για ραντεβού επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2386031155

Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την κάθε ηλικιακή ομάδα.

ΔιάβασεΠίσω

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η ειδικά εκπαιδευμένη παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ επισκέπτεται καθημερινά σχολικές μονάδες στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής αλλά και σε κοντινές περιοχές των νομών αυτών. Στα σχολεία υλοποιούνται παρουσιάσεις για την αρκούδα, τον λύκο, τα δάση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ελλάδα

Εάν το επιθυμεί το σχολείο υλοποιείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ομαδικά παιχνίδια και διασκεδαστικές και δημιουργικές κατασκευές από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά και με θέμα την άγρια ζωή.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2386041500.

ΔιάβασεΠίσω

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ταξιδεύει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καθώς η αγάπη και η περιέργεια των παιδιών για τα μεγάλα θηλαστικά (αρκούδα, λύκος κ.ά.) και για το σπίτι όλων μας, το δάσος, είναι μεγάλη ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης ή διαδικτυακά, σε όσα σχολεία δεν μπορεί να επισκεφτεί. Επίσης, αποστέλλει ψηφιακό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2386041500.

ΔιάβασεΠίσω

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μέσα από τέσσερις διαφορετικές σύγχρονες διαδραστικές παρουσιάσεις με κόμικ, φωτογραφίες άγριας ζωής αλλά και animation τα παιδιά μαθαίνουν για τον βιολογικό ρόλο της αρκούδας και του λύκου καθώς και για τη βλάστηση και πανίδα των ελληνικών δασών και τη σχέση δάσους και νερού.

Ντοκιμαντέρ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ: Άγρια Ζωή, Κομμάτι της Ζωής μας

Διάρκεια: 15’
Για παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων και ενήλικες.

Περιεχόμενο: Οι δράσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Προστατευόμεων Ορεινών Περιοχών με έμφαση στην αρκούδα, το λύκο και τα μεγάλα θηλαστικά. Προβάλλονται, ακόμη, οι μέθοδοι επιστημονικής έρευνας για την προστασία της άγριας ζωής, η αναπαραγωγή και δωρεάν διάθεση του ελληνικού ποιμενικού σκύλου ως μέτρο προστασίας από επιθέσεις άγριων ζώων και οι δράσεις στην Ευαισθητοποίηση Κοινού και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Διαδραστική παιδική παρουσίαση για την αρκούδα

Για παιδιά Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Μια ηλεκτρονική παρουσίαση για τις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με στόχο την ενημέρωση των παιδιών και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από ευχάριστα κόμικ, φωτογραφίες άγριας ζωής αλλά και animation τα παιδιά πληροφορούνται για τον βιολογικό ρόλο της αρκούδας στο δάσος και γιατί είναι σημαντικό οι άνθρωποι να προστατεύουν την άγρια ζωή. Παράλληλα, εξοικειώνονται με όρους όπως η επιστημονική δράση στο πεδίο και οι τρόποι προστασίας της άγριας ζωής. Η παρουσίαση κλείνει με τις ιστορίες των 13 πρώην αιχμάλωτων αρκούδων που φιλοξενεί ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στο Καταφύγιο της Άγριας Ζωής στο Νυμφαίο. Τα παιδιά γνωρίζουν τις «τυχερές του πολέμου» Μπάρμπαρα, Μίσα, και Βέσνα τις πρώην αρκούδες χορεύτριες όπως ο Αντρέας και ο Γιώργος αλλά και αυτές που ζούσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες σε ζωολογικούς κήπους όπως η Κατερίνα και ο Μήτσος.

Διαδραστική παιδική παρουσίαση για το λύκο

Για παιδιά Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Γιατί ο λύκος κυνηγάει; Γιατί ο λύκος κυνηγιέται; Γιατί τόσα πολλά παραμύθια, ταινίες και βιβλία για τον λύκο; Όλα αυτά τα ερωτήματα γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν μέσα από μια διαδραστική παιδική παρουσίαση με animation, φωτογραφίες και κείμενο που παρουσιάζει στα παιδιά τον πιο παρεξηγημένο κυνηγό, τον λύκο. Παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τη βιολογία, την οικολογία και τους κινδύνους που τον απειλούν. Παρουσιάζεται ακόμη η ιστορία των πρώην αιχμάλωτων λύκων του Καταφυγίου του Λύκου στην Αγραπιδιά Φλώρινας που φροντίζει ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Δάσος: Πηγή Νερού και Ζωής

Διαδραστική, βιωματική και παιγνιώδης προβολή με εφαρμογή animation για τους ορθούς τρόπους αναδάσωσης, τη βλάστηση και πανίδα των ελληνικών δασών, τα περιαστικά δάση και τη σχέση δάσους και νερού. Με τη βιωματική μέθοδο του παραλληλισμού της ζωής στο δάσος με τη ζωή των παιδιών στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι μαθητές ταυτίζονται με τα άγρια ζώα και τα δέντρα, αντιλαμβάνονται την άμεση αλληλεπίδρασή τους με τα δασικά οικοσυστήματα, ακόμη και αν είναι μακριά τους, και μέσα από το παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν συνειδητοποιούν την πολύτιμη αξία του φυσικού πλούτου των ελληνικών δασών και του νερού.

Οι παρουσιάσεις διανέμονται δωρεάν και υλοποιούνται από την παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε σχολικές τάξεις και εκπαιδευτικούς χώρους.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 23860 41500.


ΔιάβασεΠίσω