GR EN

ΧΟΡΗΓΙΑ

Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργούμε με βάση το ζήλο των συνεργατών, την προσφορά εθελοντών και μακριά από κυβερνητικές και πολιτικές επιρροές, για να πετύχουμε τους στόχους μας με απόλυτη διαφάνεια και ανεξαρτησία, στρεφόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία με την υποστήριξη κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών.

Στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ ζητάμε να συνεργαστούμε με εταιρείες:

 • Με κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση.
 • Που μεταδίδουν τις περιβαλλοντικές και οικολογικές αξίες τους στους εργαζόμενους, πελάτες, μετόχους.
 • Που θέλουν να εμπλακούν στο έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την προστασία της άγριας ζωής και των ορεινών οικοσυστημάτων.

Στόχος μας να φτάσουμε σε μία συνέργεια θετική και για τις δυο πλευρές:

 • Που να επιτρέπει στην εταιρεία να αναδείξει το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της έργο και χαρακτήρα.
 • Που να επιτρέπει στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ να τηρήσει τις βασικές του δεσμεύσεις και να υλοποιήσει το έργο του.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

  Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ επιλέγει συνεργάτες που μοιράζονται μαζί του τις βασικές αρχές και αξίες για το περιβάλλον και την άγρια πανίδα. Βασικό κριτήριο επιλογής συνεργάτη είναι οι εταιρείες-χορηγοί να σέβονται τη μεθοδολογία και το πνεύμα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

 • Σε κάθε συνεργασία, τα οφέλη για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ πρέπει να είναι ανάλογα του μεγέθους της εταιρείας, του ποσού της χορηγίας και της προβολής της ενέργειας. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει ειδικής ανάλυσης, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δε συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες:
 • Έχουν παράνομη δράση.
 • Παράγουν ή εμπορεύονται όπλα.
ΔιάβασεΠίσω

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟ

Κάθε συμφωνία με εταιρεία – χορηγό είναι ξεχωριστή, με συνέπεια να διαφέρουν και τα ανταποδοτικά οφέλη τα οποία καθορίζονται σε συνάρτηση με την κλίμακα της εκάστοτε χορηγίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 • Aνάρτηση εταιρικού λογοτύπου στις εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ που υποδέχονται περισσότερους από 100.000 επισκέπτες ετησίως: Περιβαλλοντικό Κέντρο (Νυμφαίο Φλώρινας), Καταφύγιο Αρκούδας (Νυμφαίο Φλώρινας), Καταφύγιο Λύκου (Αγραπιδιά Φλώρινας), Κέντρο Αναπαραγωγής του Ελληνικού Ποιμενικού (Αγραπιδιά Φλώρινας).
 • Aνάρτηση λογοτύπου στα οχήματα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.
 • Δελτίο Τύπου το οποίο αποστέλλεται σε περισσότερους από 200 δημοσιογράφους του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου
 • Αναφορά της συνεργασίας στο e-newsletter το οποίο αποστέλλεται σε 20.000 φίλους και υποστηρικτές.
 • Στο δικτυακό τόπο arcturos.gr με περισσότερους από 110.000 μοναδικούς επισκέπτες/χρόνο.
ΔιάβασεΠίσω

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Σταθερός μας στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μέσα από τον εταιρικό κόσμο για την ανάπτυξη σημαντικών συνεργειών προς όφελος του περιβάλλοντος. Η έμπρακτη υποστήριξη των χορηγών έχει επιτρέψει την ανάπτυξη και συνέχιση καίριων επιστημονικών προγραμμάτων όλα τα χρόνια δραστηριοποίησης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη μερικών από τις σημαντικότερες εταιρείες διεθνώς, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υλοποιεί σήμερα πληθώρα έργων για το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Με ουσιαστική συμμετοχή των επιχειρήσεων, η οργάνωση συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των ορεινών -δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας, με δράσεις ερευνητικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και εθελοντικές.

Δεδομένου ότι κάθε χορηγικό πρόγραμμα είναι ένα ξεχωριστό έργο, εξετάζονται παράμετροι όπως η ειδική αξία του προγράμματος, η χρονική του διάρκεια, το ύψος της εκάστοτε χορηγίας, ώστε να αποτυπωθούν τα οφέλη για το χορηγό αλλά και να σχεδιαστούν από κοινού ενέργειες επικοινωνίας που να συνδέουν τη δράση με το εταιρικό αντικείμενο.

Μάθε Περισσότερα

ΔιάβασεΠίσω

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κοινωφελή Ιδρύματα με αξιόλογη χορηγική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό στηρίζουν ηθικά και οικονομικά το επιστημονικό έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της άγριας ζωής στα ορεινά οικοσυστήματα.

Όλα τα χρόνια δραστηριοποίησης της οργάνωσης, κοινωφελή Ιδρύματα έχουν χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα προγράμματα όπως, τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για την άγρια ζωή στη Β. Ελλάδα, δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία με αποδέκτες χιλιάδες μαθητές, καθώς και ενέργειες επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Μάθε Περισσότερα

ΔιάβασεΠίσω

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σε κάθε συνεργασία που επικοινωνείται στο κοινό, προσπαθούμε να σεβόμαστε τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η υποστήριξη της εταιρείας να είναι σημαντική για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.
 • Να υπάρχει η ελάχιστη εγγύηση για τη χρήση της εταιρικής ταυτότητας της οργάνωσης στην περίπτωση που η εταιρεία συνδέει το όνομά της με τη συγκεκριμένη συνεργασία (cause related marketing).
ΔιάβασεΠίσω

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αρθρ.31 Ν.2238/1994

H δωρεά εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των εταιριών. Συγκεκριμένα: αν η δωρεά σας είναι μεγαλύτερη από 100 € και μέχρι 300 € ετησίως, εκπίπτει. Δωρεά άνω των 300 € συνολικά ετησίως εκπίπτει εφόσον κατατεθεί σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και στην οποία υπάρχει λογαριασμός του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

ΔιάβασεΠίσω

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολύτιμη υποστήριξη στο έργο μας εκδηλώνουν έμπρακτα εταιρείες που προσφέρουν χορηγίες σε είδος και υπηρεσίες απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια δραστηριοποίησης της οργάνωσης, η θετική ανταπόκριση σε κάθε σχεδόν αίτημά μας από ένα μεγάλο αριθμό εταιριών από όλη την Ελλάδα –συχνά η πρωτοβουλία προσφοράς ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες- είναι συγκινητική.

Δεδομένου του χαρακτήρα της οργάνωσης, η μείωση πάγιων και λειτουργικών εξόδων αποτελεί σταθερή επιδίωξή μας με στόχο τα έσοδα να κατευθύνονται απευθείας και εξολοκλήρου στις δράσεις μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν συνδράμει καίρια πολλές επιχειρήσεις προσφέροντας από ειδική τροφή για την υποστήριξη των ζώων που φιλοξενούνται στα Καταφυγίων, φάρμακα και εξοπλισμό για την ιατρική περίθαλψή τους, οικοδομικά υλικά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της οργάνωσης, μέχρι τη δωρεάν δημιουργία εκστρατειών επικοινωνίας και την αφιλοκερδή φιλοξενία άρθρων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων.

Τις ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη και σταθερή τους στήριξη.

Εάν κι εσείς επιθυμείτε και πιστεύετε ότι η εταιρεία σας μπορεί να στηρίξει με είδη ή υπηρεσίες το έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μάθε Περισσότερα

ΔιάβασεΠίσω